تاریخ ایران باستان...

به گذشته بازگردید... به آن چه که به آن تعلق دارید... به ایران باستان... "استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر نام و آدرس منبع مجاز است" .:عبارات بنفش رنگ، لینکی به مطلبی دیگر در رابطه با آن عبارت است:.


   

نگاشته شده توسط : مهیار ، در ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩

       آرامگاه کوروش در میان آب سد سیوند!

همین! تارنگار "تاریخ ایران باستان" یک ساله شد و امیدواره که در این یک سال تونسته باشه گوشه ای از فرهنگ غنی این سرزمین متمدن رو شناسونده باشه و به راهش ادامه بده.

لطفا تو نظرسنجی شرکت کرده و به یک سال فعالیت وبلاگ، نمره بدین! سپاس!!

شعر زیر رو که از یکی از دوستانم قرض گرفتم به شما تقدیم می کنم...

 

  اگر کـــوروش سر آرد بــاز از خــاک

                                           چه گویـیمش که ایــرانش چه کردیم؟

  جوابش را چه گوییم گر که پــرسد

                                           سرا و تــخـت جمشیدش چه کردیم؟

  اگــر نــامی ز ما پرسد چـــه گوییم؟

                                           اصـالـت های نــام ایـرانی چه کردیم؟

  اگر پــرســد ز گــفــتــار و ز رفـتــار

                                           بگوییم پـنـدار نـیکمان را چــه کـردیم؟

  اگر بــیــنــد زمانی نــقــش رسـتم

                                          بگوییم نــقــش رستـــم را چه کردیم؟

  اگـــر بـیـنـد مـــزار خــویــشــتن را

                                          بــگــویـیـمش مـــزارش را چــه کردیم؟

  بـــزرگـی داد کــوروش این زمین را

                                          زمــیــنــش را زمـــانــش را چه کردیم؟

  نبیند کــاش کـــوروش این زمان را

                                         که با کـیـشـش و آیـیـنـش چـه کردیم

  بمیریم بــی صــدا در خــود بمیریم

                                         که آرمـانـش هـم ایـرانش را چه کردیم

                                                             شعر از تارنگار "صدای بی صدا"
دسته بندی شده در: :متفرقه